Stanje duha


Osem lončenih posod, razstavljam tako, da dajejo vtis kot da lebdijo v prostoru. Osem posod
je postavljenih v krog, ker število 8 opisuje vse smeri v prostoru, število 8 pomeni neskončno
in popolno.
Delo z naslovom »Stanje duha« je lončarski avtorski projekt, sodoben interakcijski dogodek,
ki združuje keramiko, glasbo, rokodelstvo s staro tradicijo in sodobno tehnologijo.
Pleterske štimanice so me vzpodbudile, da sem izdelal lončarske posode in jih uporabil kot
likovni in glasbeni pripomoček. Z izbrano likovno podobo in subtilno svetlobo, skušam izzvati
različna čustvena stanja opazovalca, ki razkrijejo različna stanja duha. Pomembno je, da so
posode v prostoru razporejene tako, da je dosežen največji zvočni učinek. Iz vsake posode
prihaja drugačna glasba, ki se šele ob poslušanju v sredini prostora sestavi v kompleksno
skladbo. S prijateljem Ladom Jakšo sva glavnino zvokov izvabila iz lončenih instrumentov, ki
sem jih izdelal za ta projekt. Zahvaljujoč razumevanju in podpori gospoda Jova Grobovška
nam je bilo dovoljeno in omogočeno posneti glasbeni material prav v Pleterski cerkvi, od
koder prihaja navdih. Film, ki spremlja dogodek, prikazuje vse faze realizacije projekta.