Kaj je Stanje duha?

Stanje duha je avtorski projekt

izviren interakcijski dogodek, ki je bil prvič predstavljen v galeriji Magušarjeve hiše v Radovljici.
Z likovno podobo, prikrito, intimno svetlobo in iz lončevine izvabljeno glasbo vsaka od “lebdečih posod ” izzove različna čustvena stanja opazovalca, različna stanja duha.

1. NAVDIH IZ PRETEKLOSTI PRENESEM V SEDANJOST
Navdih za postavitev razstave sem dobil pri Pleterskih Štimanicah. Štimanico sem »vzel« iz akustičnega prostora gotske cerkve Svete trojice v Kartuziji Pleterje, jo modificiral in ustvaril keramično resonančno posodo, ki v svoji notranjosti skriva svoje »bistvo«, podobno kot skriva svoje »bistvo« tudi pleterska štimanica vse do trenutka, ko si dovolimo to bistvo odkriti.

2. POIMENOVANJE STANJE DUHA PODELIM POSODAM
Stanje duha je LASTNOST, ki jo pripisujemo ljudem, je naše bistvo, ki nas določa in hkrati daje možnost spoznanja in svobode misli. Odločil sem se povezati idejo človeka in posode, njegovega »lonca«, njegovega »stanja duha«, v različnih odtenkih in oblikah. Lonec kot element projekta predstavlja obliko,
bistvo mu daje vsebina, ki ni vedno očem vidna.

3. LONČENA GLASBA – ZVOK IZ POSOD VRNJEN PONOVNO V POSODE
Za potrebo izvedbe projekta sem izdelal več lončenih inštrumentov, glinenih glasbil in različnih resonančnih posod, iz katerih je prijatelj Lado Jakša priklical, celo vrsto najrazličnejših zvokov. Posneli smo jih na mestu, kjer sem našel navdih, v Pleterski gotski cerkvi. Snemanje sem doživljal kot vrhunec,
doživetje izpolnitev , kot strnitev mnogih dogodkov v harmonično celoto. Posebej hvaležen sem vsem, ki so nam snemanje omogočili prav v tem prostoru. Posnete zvoke je Lado studijsko obdelal in ustvaril osem skladb. Te
skladbe je s pomočjo računalniške tehnologije uspelo prijatelju Mateju Jenku ponovno »vrniti« nazaj v posode ki jih razstavljam.

4. 8 SMERI
V galeriji razstavljam osem posod, obešenih tako, da dajejo vtis, da lebdijo v prostoru. Osem posod je postavljenih v krog, ker število osem opisuje vse smeri v prostoru in ker to število pomeni neskončno in popolno.

5. LIKOVNO SPOROČILO
Vsaka od »lebdečih« posod nosi v sebi svoje likovno sporočilo, ki naj bi opazovalca asociiralo na različna stanja duha. Likovno sporočilo je skrito v premišljeno izbrani barvni glazuri, ki s svojimi efekti pomaga izzvati različna čustvena stanja opazovalca.

6. SOZVOČJE- GLASBENO SPOROČILO
Posodam je Lado podelil osem zvočnih sporočil. Vsaka posebej skupaj z likovnim sporočilom,
sporoča opazovalcu najino razumevanje različnih razpoloženj. Harmonično celoto pa lahko opazovalec doživi samo z opazovanjem in poslušanjem iz središča, v točki kjer se prepozna popolnost. V tej točki smo obdani
z osmimi vsebinami »osmimi dušami« ki nihajo v popolnem sozvočju in harmoniji.

7. PRAZEN PROSTOR
Posamezni razstavljeni predmeti, namenoma niso natančno poimenovani. Želim si, da bi vsak človek v posameznih posodah prepoznal svoje bistvo. Oblika posod se mi ne zdi pomembna. Galerijo sem spremenil v prazen
zatemnjen prostor, tako, da se oblik posameznih posod ne da videti. Pomembna je notranjost, zato so posode osvetljene samo znotraj. Da bi ohranil veličastnost praznega prostora, tudi med ogledom razstave je zaželeno, da v galerijo vstopajo obiskovalci največ po pet naenkrat.

8. POVEZOVANJE RAZNIH MEDIJEV
V projektu povezujem keramiko in različne medije: računalniško tehnologijo in glasbo, fotografijo in video. Ob tej priložnosti je Lado Jakša ustvaril CD z glasbo in Tomo Čonkaš DVD z filmom o projektu. Nika Oremuž, Klemen Klemenc in Lado Jakša pa fotografije na temo Stanje Duha. Fotografije bodo razstavljene ob naslednji postavitvi razstave.

avtor: IGOR BAHOR

ŠTIMANCE “STANJE DUHA”

Lahko si predstavljamo kako so mojstri stare arhitekture pozorno poslušali “dihanje” zvoka v prostoru, ki so ga ustvarjali, kako zveni in odzvanja, na katerih mestih ga je več in kje manj, kako sevajo po prostoru alikvotni toni in odtenki zvočnih barv. Pevci so se gibali po njem in preizkušali vse te akustične odtenke, z dodajanjem lončenih posod, štimanic pa so skušali ambientalno zvočnost še izboljšati. Iskali so primerna mesta v zgornjih delih sten in jih vzidali tam, kjer je bil njihov učinek največji.

Tukaj je za svojo novo ustvarjalno vizijo našel navdih mojster oblikovanja gline Igor Bahor in si
odzvanjanje zvokov svojih prav za ta razstavo zamišljenih lončenih posod ter drugih glinenih “glasbil in zvočil” zamislil kot “STANJE DUHA”, kot odzven naših notranjih miselnih stanj v zato posvečenem likovno, zvočno in svetlobno domišljenem ambientu. Nekatere posode oblikovno izhajajo iz natančnih kopij pleterskih štimanic, ostale pa so čiste likovne kreacije, ki s posebnimi odprtinami, ustniki in “akustično” strukturo svojih površin omogočajo ustvarjanje raznolikih glasbenih resonanc, odmevov, ritmom, od mehkih gladko “drsečih” tonov do dinamičnih “stresov” in trepetov, od nizkih basovskih ostinatov, do visokih svetlih šumov, vzdihov in izdihov … tako kot “diha” akustični ambient kjer je glasba nastajala.

Prostor pleterske cerkve svojo poduhovjeno akustiko naravnost ponuja glasbi, predvsem tisti, ki se rojeva v ambientu samem, ki mu prisluhne, se nanj odzove, se pusti ponesti v njegov navdihujoči in skoraj neskončni odmev.

Med muziciranjem v tem prostoru se zvočna barva zaleze v vse kotičke vznemirljive gotske arhitekture, njeni kriki se razmnožijo v kaskade tonov, ki potujejo po prostoru in se prepletajo

kot nekakšne magične izohipse, katerih gostota in dinamika se spreminja glede na smer in naklon zvočnega stebra, ki ga ustvarja glasbenik. S sosledjem dolgih tonov nastajajo v zraku lebdeči akordi in harmonije, s
ponavljanjem ritmičnih vzorcev in sočasnim gibanjem glasbenika po prostoru pa se ves ambient vzburi v repeticijskem trepetu in na koncu po dolgem izzvenu kot zvočna repatica pristane nekje “zgoraj”. Vsak vdih, vsak izdih in še tako drobna sapa se širi po čudežno akustičnem prostoru kot svilnata opna, ki se
obarva s subtilnimi odtenki alikvotnih tonov.

Glasbenik se tako s svojim čarobnim glasbilom, ali svojim glasom, znajde v mavričnem kalejdoskopu zvokov, ki ga iz trenutka v trenutek navdihujejo za nove muzikalne vzgibe, akustika prostora mu jih vrača, on pa se nanje spontano na novo odziva. Tukaj je vsako nasilno izzivanje zvočnih sevanj brez prisluha akustiki prostora in sonihanju z njim obsojeno na kaotično brezdušje ali medlo brezzvočje. Samo poslušanje prostora in hkratni prisluh samemu sebi omogoči glasbeniku doživetje radosti neposrednega zvočno-ambientalnega
ustvarjalnega navdiha.

Tako se vizionarsko glineno glasbilo, glasbenik, magični prostor, njegov akustični logos in inventivni duh vseh ustvarjalcev zlijejo v eno.

Lado Jakša

V projektu sodelujejo:

Igor Bahor – lončar, idejni vodja , avtor
Lado Jakša – glasbenik, skladatelj in fotograf
Matej Jenko – J-ozvočenje in avdio efekti
Matej Balažič in Uroš Meža – BIRT – logistika in tehnična podpora
Tomo Čonkaš – STUDIO MOZAIK-video
Jana Bahor – organizacija in trženje
Nika Oremuž – oblikovanje medijskih sporočil
Vid Bahor – administracija spletne strani

Strokovna pomoč in podpora:

Jovo Grobovšek –ZVKDS OE Novo mesto
Jože Simončič – ekonom Kartuzija Pleterje
Ivica Križ – Dolenjski muzej Novo mesto
Urban Magušar – galerist, projekt VAJA DELA MOJSTRA

Comments are closed.